top of page
Couple Having Argument At Home.jpg
Unhappy married couple get divorced arguing fighting in lawyer office, disappointed husban

Wat kan ik voor jullie betekenen? 

Als bemiddelaar luister ik actief naar jullie behoeften en wensen.

Ik informeer jullie op een heldere en transparante manier en speel in op jullie noden.

Essentieel hierbij is dat ik me als bemiddelaar ten allen tijde neutraal en onpartijdig opstel. Ik vel geen oordeel en ik vorm geen mening over het conflict, noch over wat of hoe jullie vertellen.

Elke bemiddeling is anders en als bemiddelaar is het belangrijk je aan te passen aan de wensen van je cliënten. Heb je enkel nood aan een duidelijke overeenkomst of wil je eerst kunnen ventileren over je gevoelens alvorens naar de toekomst te kijken, is afhankelijk van je persoonlijkheid en de fase van het verwerkingsproces waarin je zit. 

En misschien het meest belangrijke voor jullie om te weten: bemiddeling is vrijwillig en vertrouwelijk, wat essentieel is om een positief gespreksklimaat te kunnen creëren.

Wanneer de partijen tot een akkoord komen, stel ik, in geval van echtscheidingsbemiddeling of ouderschapsbemiddeling, een overeenkomst op. Een echtscheidingsovereenkomst (EOT)

Couple Having Argument At Home.jpg

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling heeft tot doel een conflict op te lossen of een oplossing te vinden voor problemen die door elke betrokken partij gedragen wordt.

 

Om dit resultaat te bekomen, is het van groot belang dat elke partij zich gehoord voelt en dat er zoveel als mogelijk wordt rekening gehouden met de noden, bezorgdheden en behoeften van elke partij.

Kiezen voor bemiddeling is kiezen voor dialoog en hierop maximaal inzetten.

Hand holding a wooden jigsaw puzzle with conflict and Mediator word. There is a matching p
Couple Having Argument At Home.jpg
Couple Having Argument At Home.jpg

Waarom kiezen voor bemiddeling?

-Bij bemiddeling wordt ingezet op dialoog, samen een oplossing zoeken voor de toekomst in plaats van als “haaien” tegenover elkaar te staan . Ik ben er als bemiddelaar van overtuigd dat het maken van afspraken in een klimaat waar dialoog opnieuw mogelijk is veel duurzamer is.

-Als partijen tot een win-win situatie komen, is de zekerheid en het vertrouwen dat elke partij de gemaakte afspraken zal naleven veel groter.

-Partijen kiezen samen een bemiddelaar en delen de kosten hetgeen dus financieel voordeliger is

-Bemiddeling zet sterk in op het herstel van de communicatie tussen partijen zonder tussenkomst van advocaten en rechters. Hierdoor kan veel sneller een oplossing gevonden worden die door elke betrokken partij gedragen wordt.

Upset young woman talking to a female psychologist, with her husband aside.jpg

Hoe verloopt een bemiddelingstraject?

Hoeveel gesprekken nodig zijn om tot een akkoord te komen, is moeilijk te zeggen. Dit hangt enerzijds af van de mate waarin het conflict geëscaleerd is en de bereidheid van de verschillende partijen om tot een oplossing te komen. Ook hetgeen jullie als cliënten wensen bepaalt mee de duur van het traject.

 

Een uitgewerkte overeenkomst met een volledige ouderschapsregeling, een financieel- en fiscaal akkoord neemt meer tijd in beslag dan uitsluitend de uitwerking van een verblijfsregeling voor de kinderen.

In een eerste gesprek overloop ik de werkwijze en maak met jullie enkele praktische afspraken. Hierna schetst ieder om beurt de situatie en geeft aan wat hij/zij het meest belangrijk vindt om eerst te bespreken. Op het einde van het eerste gesprek dat gemiddeld 1u à 1u30 duurt, bekijken we samen of en hoe jullie verder wensen te gaan met de bemiddeling.

Upset young woman talking to a female psychologist, with her husband aside.jpg
bottom of page