top of page

Scheidingsbemiddeling

Of je nu getrouwd, wettelijk of feitelijk samenwonend bent als jullie beslissen jullie relatie of huwelijk te verbreken, er moeten vaak heel wat afspraken gemaakt worden. Het is belangrijk om de huidige situatie in kaart te brengen en te beschrijven waar jullie naartoe willen, want alles moet een bestemming krijgen. Dit kan onder andere gaan over jullie gezamenlijke roerende en onroerende goederen, hypotheek, verzekeringen,.. wie regelt wat, welke regeling wordt afgesproken over eventuele gemeenschappelijke huisdieren,…

Ouderschapsbemiddeling

Bij ouderschapsbemiddeling spreken we over de kinderen en is het veelal aangewezen een ouderschapsovereenkomst op te stellen waarin zoveel mogelijk afspraken aangaande de kinderen worden vastgelegd. Het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling, kosten- en fiscale regeling en allerlei ouderschapsafspraken komen in dit luik steeds aan bod.

Kinderen zeggen uit loyaliteit voor hun ouders niet altijd wat ze denken en voelen, maar het is essentieel te kijken naar de noden van je kinderen. Probeer daarom voldoende te luisteren naar hetgeen je kind zegt of net niet zegt en te kijken naar het gedrag van je kind.

Als je na een relatie een nieuwe relatie aangaat, moeten kinderen ook rekening houden met de nieuwe partner en zijn/haar eventuele kinderen. Samengestelde gezinnen komen meer en meer voor en zorgen vaak voor een nieuwe dynamiek binnen een gezin. Hieruit vloeien positieve zaken voort, maar het zorgt vaak ook voor spanningen en vraagt  inspanningen van het hele gezin. Ook hier bieden goede afspraken rust.

Familiale bemiddeling

Het herstel van conflicten tussen familieleden (zoals broers/zussen, ouder/kind), maar ook een omgangsregeling organiseren tussen grootouders en kleinkinderen behoort tot familiale bemiddeling.

bottom of page